+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die JSE stel voor dat die beeskarkaskontrak in die toekoms aankooppryse eerder as verkooppryse gebruik vir die betaling van kontrakte.

Toe die JSE die beeskarkaskontrak op 14 Desember 2015 bekendgestel het, is daar besluit om die verkooppryse van deelnemende abattoirs te gebruik om die beeskarkaskontrak met verstryking te betaal. Dié verkooppryse is by definisie die pryse wat abattoirs gebruik om hul vleis aan groothandelanders en vleisverwerkers te betaal, met uitsluiting van die vyfde kwart.

Dit was die JSE se bedoeling om groothandelaars en kleinhandelwinkels te betrek en hulle voor te stel aan prysbestuurinstrumente om die vekryging van hul beesvleis in al hul kettingwinkels te bestuur. Toe die JSE sy strategie 18 maande later in heroorweging geneem het, was dit duidelik dat min, indien enige, kleinhandelswinkels van verskansing gebruik maak om hul prysrisiko’s te bestuur.

Verdere konsultasies met die bedryf het ‘n aantal sake uitgelig wat moontlik lig kan werp op die rede waarom groothandelaars en kleinhandelswinkels nog nie juis van die beeskarkaskontrak gebruik maak nie:

1. Eerstens koop vleisverwerkers nie meer heel beeskarkasse nie, maar verkies om beeskwarte of beesvleissnitte te bestel.
2. Omdat daar nie meer heel karkasse bestel word nie, bemark abattoirs meer kwarte en snitte. Hul sagtewarestelsels is so ingestel dat die winsgewendheid van snitte en nie heel karkasse nie, optimaal is.
3. Vleisverwerkers sal prysskommelinge dikwels aan die verbruiker deurgee en daar is dus geen insentief om finansiële instrumente te gebruik om prysrisiko’s te bestuur nie.

Die JSE stel daarom voor dat die beeskarkaskontrak in die toekoms aankooppryse eerder as verkooppryse gebruik vir die betaling van kontrakte. Dit beteken in wese dat die fokus van groothandelaars na voerkrale en abattoirs verskuif. Die aankoopprys sal in hierdie geval die prys wees waarteen die voerkrale verkoop en die abattoir aankoop en weens die vyfde kwart is dié prys tipies hoër as die verkoopprys.

Die JSE is vol vertroue dat die voorgestelde verandering, saam met die moontlike bekendstelling van die voerkalfkontrak nuwe verskansingsgeleenthede vir markdeelnemers sal skep, insluitende ‘n voerkraal-opset waar geelmielies en voerkalwers die inset en die beeskarkas die uitset is. Lamkarkas Toekomskontrak op JSE geloods Die JSE ondersoek ook ‘n moontlike aanvanklike marge netto-afset tussen gestruktureerde kontrakte in onderliggende instrumente, met dien verstande dat die instrumente deur dieselfde wetlike entiteite gekoop en verkoop word. Dit behoort aanvanklike marges te verminder en sal hopelik meer handelsaktiwiteite aanmoedig.

Die voorgestelde veranderinge sal eers van die September 2017 verstryking van termyne ‘n aanvang neem. Die betrokke kontrakspesifikasies sal aangepas word.

Die JSE sien uit na die bedryf se ondersteuning vir die voorgestelde wysings. Enige navrae of besware kan gelug word by +27 11 520 7039 of epos commodities@jse.co.za.

Share This