+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Speenkalfpryse het in die week van 23 Februarie met 1,3% gedaal, wat waarskynlik die gevolg is van ‘n groter toevloei van kalwers na die mark. Ligte kalwers onder 190 kg is nog steeds groot in aanvraag. Goeie kwaliteit bulkalwers het nog R43 tot R45/kg bereik. Die verwagting is dat pryse nog tot einde Maart op die hoë prysvlak gaan bly.

Die prys van Klas A2/A3 beesvleis was basies onveranderd teenoor die vorige week. Vraag oorskry nog steeds die aanbod, en die verwagting is dat pryse nog op die hoëvlak gaan bly tot minstens einde April. Ook wat Klas C2/C3 betref  word dieselfde tendens verwag as by die A2//A3’s, alhoewel die gemiddelde prys die afgelope week gedaal het weens meer slagtings.

Die prys van Klas A2/A3 lamvleis het in die week van 16 Februarie verder afwaarts beweeg, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan groter oordravoorrade vanaf die vorige weke weens ‘n moontlike verbruikersprys weerstand, maar die prys is steeds 9% hoër as dieselfde week in 2017.Die gemiddelde prys van Klas C2/C3 het agter met 6,7% gestyg teenoor die vorige week, wat mootlik gesien kan word as ‘n prysregstelling na ‘n relatief skerp prysdaling in die vorige week.

 Agri Noord Kaap

Share This