+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Agri SA het kommentaar gelewer op die konsep Nasionale Veld- en Bosbrand Wysigingswetsontwerp en ondersteun dit in die algemeen.

‘n Probleem duik egter op in gevalle waar veelvuldige eiendome vir praktiese redes deur ‘n enkele vuurbreuk gediens word.

Daar is ‘n vereiste dat elke eiendom ‘n vuurbreuk in plek moet hê. In gevalle waar ‘n eiendom slegs doeltreffend gediens kan word deur ‘n vuurbreuk van die aangrensende eiendom, verbreek die eienaar van die eiendom tegnies die voorwaardes van die Nasionale Veld- en Bosbrandwet, Wet 101 van 1998. Dit het in die verlede daartoe gelei dat versekeringsmaatskappye eise vir skadevergoeding wat spruit uit brande in sulke iendomme, verwerp het.

Daar is voorgestel dat die konsep Nasionale Veld- en Bosbrand Wysigingswetsontwerp aangepas word om voorsiening te maak vir sulke gevalle. Daar moet ‘n byvoeging gemaak word wat daarop neerkom dat waar ‘n eiendom vir praktiese redes deur ‘n vuurbreek van die aangrensende eiendom gediens word, so ‘n eiendom met die skriftelike instemming van ‘n bevoegde owerheid beskou kan word en om te voldoen aan die voorwaardes van die Wet.

Share This