+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Rooivleis Navorsing en Ontwikkeling SA (RMRD-SA) het terugvoering gegee oor die predasieprojekte wat deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gefinansier word.

Dit sluit in ‘n wetenskaplike assessering van veepredasie in Suid-Afrika. Na verwagting sal die finale PredSA-dokument en riglyne vir beleidmakers teen April 2018 beskikbaar wees. Die projek se vordering kan op die volgende webbladsy gevolg word: PredSA.mandela.ac.za.

Die projek oor die impak van predasie op wild is voltooi en die tesis is aanlyn beskikbaar by http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4048/ScheepersA.pdf?sequence=1

Die projek oor die ekologie van jakkalse op bewaringsgebiede en plase is suksesvol voltooi en alle doelwitte is bereik. Die Karoo predasie projek is ook voltooi.

Share This