+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die RPO en NWKV bied in Maart verskeie streeksvergaderings in die Vrystaat aan met die tema: ‘My biosekuriteit. My vee, my plan, my sukses’.
Die vergaderings vind op 6 Maart op Vrede plaas, 7 Maart op Harrismith, 8 Maart op Reitz, 13 Maart op Senekal, 14 Maart op Bultfontein, 15 Maart op Bothaville, 20 Maart op Wepener en 27 Maart op Edenburg.

Vir meer besonderhede, kontak Corine by 079 529 5000 of Hannelie by 051 447 3023.

Share This