+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het aangekondig dat die fooi vir die registrasie van ‘n diere-identifikasiemerk van 1 April 2018 na R145,00 verhoog word.

Die fooi vir die oordra van ‘n diere-identifikasiemerk sal ook na R145,00 verhoog, terwyl dieselfde bedrag betaalbaar is vir afskrifte van die diere-identifikasiemerksertifikaat; vir ‘n aansoek om pligte as skutmeester of die pligte as ‘n merkoperateur.

Alle aansoeke moet vergesel wees van ‘n bewys van posadres en indien Departementele- or SAPS-adresse gebruik word, moet ‘n afskrif van die Departement ingesluit word. ‘n Ekstra fooi van R30,00 is betaalbaar deur kliënte wat hul sertifikate per geregistreerde pos wil ontvang.

Share This