+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Vleisraad van Namibië het aangekondig dat Namibiese lewendehawe wat bestem is vir Suid-Afrika vanaf 1 Mei 2017 slegs by die bestemming soos aangedui op die veterinêre uitvoerpermit afgelaai mag word, onderhewig aan die voorwaardes soos uiteengesit in die dieregesondheidsertifikate wat deur SuidAfrika uitgereik is.

Alle lewendehawe wat na Suid-Afrika uitgevoer word, is onderhewig aan die volgende voorwaarde soos bygevoeg tot die Namibiese Vleisraad se permit vir die uitvoer van lewendehawe: “Dit is ‘n uitdruklike voorwaarde van hierdie permit vir die uitvoer van lewendehawe na Suid-Afrika dat sulke vee slegs vervoer en afgelaai mag word by die fisiese bestemming soos aangedui op hierdie permit. Enige oortreding van die voorwaarde sal lei tot die outomatiese opheffing van die permit en die betrokke bestemming sal geen verdere vee van Namibië ontvang nie. Toepaslike stappe sal teen die uitvoerder, vervoerder en invoerder geneem word.”

Dit word suiwer gedoen om die belange van die hele Namibiese vleisbedryf te beskerm sover Suid-Afrika ‘n mark vir Namibiese vee is.

Die Vleisraad van Namibië is van plan om ad hoc-oudits op die bestemmings in SuidAfrika te onderneem.

Share This