+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Kompensasiekomitee, wat ná samesprekings tussen die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die nasionale Dieregesondheidsforum in die lewe geroep is, het besluit om ‘n vraelys onder die verskillende bedryfsverteenwoordigers te versprei om spesifieke insette te verkry vir ‘n konsep beleidsdokument.

Die vraelys sal die Direkteur behulpsaam wees wanneer daar besluite geneem moet word oor vergoeding wanneer diere weens ‘n siekte uitgeslag moet word. Die volgende punte is in ag geneem :-

1. Zoönose – Is die siekte oordraagbaar en kan dit siektes in mense veroorsaak?
2. Vinnige verspreiding – is die siekte hoogs aansteeklik en het dit die potensiaal om vining te versprei sonder die fisiese beweging van diere en ondanks plaasgrense?
3. Kollektiewe beheer – Kan die siekte meer doeltreffend bestuur word deur kollektiewe beheermaatreëls of deur die pogings van ‘n individuele plaaseienaar?
4. Bedreiging vir die bedryf – Hou die siekte ‘n potensiële risiko vir die landboubedryf in as die huidige epidermilogiese en geografiese verspreidingstatus in Suid-Afrika verander?
5. Handelsensitief – Kan die siekte as ‘n hoogs sensitiewe handelsaangeleentheid beskou word en hou dit ‘n ernstige bedreiging vir Suid-Afrika se internasionale handelstatus in?

Share This