+ 27 53 832 9595 | +27 82 604 1320 rpo@agrink.co.za

Die volgende ampsdraers en komiteelede is tydens die onlangse algemene jaarvergadering van die Rooivleisbedryfsforum wat in Pretoria gehou is, verkies:
Mnr Dave Ford (Voorsitter), mnr Tim Davidson (Vise-voorsitter), mnr Georg Southey en mnr Gerhard Schutte is weer tot die bestuurskomitee verkies. Mnr Barry Swart en mnr Andrew Cocks is weer tot die Heffingskomitee verkies, wat ook die rol van die Nakomingskomitee vir die forum vervul.

Share This