+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

In terme van die Vleisveiligheidswet, 2000 (Wet 40 van 2000) is die Wet baie voorskriftelik dat die stert nie deel vorm van die afval nie en vir dié rede moet die sterte aan die karkasse bly. 

Sterte word dus as sulks nie gespesifiseer en geklassifiseer onder die Wet as afval nie. Dit staan dus enige produsent vry om na die abattoir te gaan en hulle in kennis te stel dat aangesien die stert nie gespesifiseer is as afval nie, dit aan die karkas moet bly.

Share This