+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Dr Pieter Prinsloo

Dr Pieter Prinsloo
Foto: Theuns Botha

Hy het koerantopskrifte ontken wat aan hom toegedig is dat die prys van beesvleis met 30% gaan styg, sê Dr. Pieter Prinsloo, nasionale ondervoorsitter van die RPO.

“Wat ek wel in ’n verslag aan Agri Oos-Kaap gemeld het, is dat die prys van A2-graad beesvleis, wat gedurende die eerste week in Desember 2016 by abattoirs in die Oos-Kaap geslag was, teen ’n gemiddelde prys van R37,84/kg verkoop is. Gedurende die derde week in Maart is dieselfde graad teen R44,31/kg verkoop wat ’n styging van 17% verteenwoordig.

“Insgelyks het C-grade in dieselfde tyd van R33,89/kg tot R37,18/kg (net minder as 10%) verbeter. In die geval van B- en C-grade het pryse egter sedert Junie 2016 van R27,50/kg tot R36,50/kg in Maart vanjaar gestyg. Dit verteenwoordig ’n verhoging van 32%.”

Huidige prysvlakke gehandhaaf
Prinsloo sê met minder diere in die mark en boere wat vee na die goeie reën terughou, die huidige prysvlakke gehandhaaf sal word. “Die moontlikheid is nie uitgesluit dat A-graad beesvleis wanneer die nuwe mieliekontrakte teen die einde van Julie beding word, selfs tot R50/kg kan styg. Met ’n groter aanbod sal speenkalwers se prys in die Oos-Kaap waarskynlik op die vlak R26/kg op die hoef stabiliseer.”

Boere wat hulle speenkalwers teen Julie/Augustus bemark, behoort ook beter te vaar as diegene wat dit teen die einde van April/Mei verkoop.

“Gesien die huidige ekonomiese klimaat in die land het vleisboere nie rede tot klagte nie. Hoewel die nasionale kudde weens die droogte baie kleiner is, het boere die mees produktiewe diere teruggehou. Resultate van die eerste dragtigheidstoetse wat binnekort beskikbaar sal wees, behoort ’n goeie aanduiding te gee wat die invloed van die beter weidingstoestande op volgende jaar se produksie sal wees.”

* Die Brasiliaanse vleisdebakel sal min invloed op plaaslike rooivleispryse hê, sê Prinsloo. “Die opskorting van vleisinvoere uit Brasilië sal nie ’n noemenswaardige invloed op die rooivleispryse hê nie aangesien die volumes baie klein is. Met die Paasnaweek in sig, kan die prys van skaapvleis egter met sowat 6% styg.”

Share This