+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

2018 sal die jaar wees waarin alle eienaars van beeste saamwerk om seker te maak dat alle koeie tussen vier en agt maande oud teen beesbrusselose ingeënt word met Stam 19 of RB51. Dit is verpligtend ingevolge die wet!

In ‘n maandelikse verslag oor dieresiekteneigings het die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA) informeel gerapporteer dat die vrystelling van die brusselose-bakterie dramaties verminder wanneer beeste ingeënt word.

Die volgende word in die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se handleiding verklaar oor beesbrusselose: Stam 19 en RB51 is tans die enigste inentings wat goedgekeur is vir gebruik in Suid-Afrika. Die verpligte gebruik van S19 is beperk tot die enkele inenting van koeie tussen die ouderdom van vier tot agt maande.

Dit is onwettig om S19 meer as een keer op dieselfde dier te gebruik vanweë die blywende entstofreaksie wat dit veroorsaak. As opkikkerinentings saam met RB51 gebruik word, sal die immunisering beter wees. Geen diere, buiten verse in die ouderdom van vier tot agt maande mag met S19 ingeënt word nie, behalwe met die geskrewe toestemming van die provinsiale direkteur. Die gebruik van S19 in verse jonger as drie maande lei tot swak immuniteitsontwikkeling.

kliek HIER om meer inligting om beeseienaars en verbruikers oor ongepasteuriseerde produkte op te voed te lees.

Share This