+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Nelson Mandela Metropool Universiteit onderneem deur die Sentrum vir Afrika Bewaringsekologie ‘n wetenskaplike assessering van veepredasie in Suid-Afrika (PredSA).

Dit word gedoen in vennootskap met die Departement van Omgewingsake; die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye; Cape Wools en die SA Sybokhaarvereniging.

Ongeveer R2.5 miljoen is vir die assessering, wat in Mei 2016 begin het, beskikbaar gestel en dit sal na verwagting tussen 18 en 24 maande neem om te voltooi. Die assesseringsproses word gerugsteun deur die volgende beginsels: legitimiteit, bevrediging en geloofwaardigheid, wat gerugsteun word deur deursigtigheid en breedweg deelnemend is.

Predasie van vee in Suid-Afrika ly na raming tot verliese van meer as R1 biljoen per jaar en dit het komplekse sosiale, ekonomiese en ekologiese gevolge. Vee kan breedweg gedefinieer word as huishoudelike diere en wild (eersgenoemde sluit pluimvee uit en laasgenoemde sluit volstruise in), wat bestuur word vir kommersiële doeleindes of menslike belang in vrylopende omstandighede wat hulle weerloos laat teen predasie. Die konflik tussen veeprodusente en roofdiere en die pogings om dit te bestuur is al meer as 350 jaar lank met ons. Die belangrikste gevolge hiervan is die uitwissing van die meeste van die Apex roofdiere van Suid-Afrika.

Hoewel jakkalse en rooikatte in Suid-Afrika erg onder skoot kom, is daar nie ‘n begrip van die gevolge wat dit vir die ekostelsel mag inhou nie. Beide dié spesies wissel in hul rolle in voedselwebbe. PredSA neem die funksionele rolle van dié roofdiere oor ‘n verskeidenheid van landskappe in oënskou.

Die basis van die konflik rondom veepredasie is die impak wat dit op die menslike welsyn of die persepsies daarvan het. Die teenwoordigheid van predatore in weidingsvelde kan tot veeverliese en uitgawes in terme van maatreëls om verliese te voorkom lei, na gelang van die vlak van die belegging of doeltreffendheid daarvan. Beide veeverliese en beleggings in roofdierbeheermaatreëls lei tot ‘n verlaagde winsgrens vir boere. Dit het ‘n uitwerking op wildboerdery sowel as klein- en groot veeboere.

PredSA gee ook aan mense wat botsende standpunte oor predasiebestuur het die geleentheid om kennis te neem van alternatiewe perspektiewe en die breër implikasies van bestuursbenaderings te verstaan.

Share This