+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se raad (SAPV) het dr Charlotte Nkuna as waarnemende Uitvoerende Hoof aangewys in die plek van mnr Kevin Lovell, wat uittree.

SAPV is steeds relevant in die huidige toestand waarin die pluimveebedryf hom bevind, veral wat betref handelsaangeleenthede soos storting en goedkoop invoere, siektes soos die onlangse H5N8-voëlgriep uitbreking, die uitwerking van die droogte op die pluimveebedryf, sowel as markaangeleenthede wat van belang is vir beide produsente en verbruikers.

Share This