+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Rooivleisbedryfsdag-werksgroep het ‘n verklaring van strategiese voorneme op sy webbladsy gepubliseer.

Die werkgroep bevestig sy benadering as ‘n ideaal-soekende konsensie uitspraak van gesamentlike belang in ‘n omgewing van piek organisasies. Sy benadering bly een van gesprekvoering met en deur alle organisasies binne die bedryf.

Dit is nie die werkgroep se bedoeling om nog ‘n struktuur binne die rooivleisbedryf te ondersteun of te oorweeg nie. Enige potensiële implementering van struktuurverandering in die bedryf, indien nodig, behoort die resultaat van ‘n strategiese proses te wees wat saam met en deur die bedryf onderneem word.

Dié standpunt is ook uitgespreek in ‘n skrywe aan die Rooivleisbedryfsforum.

Share This