+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Internasionaal hou die lae skaapvleisvoorrade en voortgesette lae voorrade markpryse hoog, volgens ABSA Agri Trends.

Plaaslik is die vooruitsigte vir lam- en skaapvleis positief as gevolg van die hoë vleispryse en lae voerpryse wat die bedryf ondersteun. Die goeie reënval van die afgelope seisoen het groeitoestande verbeter en kuddebou aangemoedig, wat uiteindelik laer voorsiening van voorrade vir slagtingsdoeleindes tot gevolg het.

Internasionaal

Die Nieu-Seelandse lamspryse was in die week van 19 April 2017 meestal hoër vergeleke met die vorige week. Lam het 2.59% hoër afgesluit teen NZ$87.0⁄kop vir ‘n 15kg lam. Lamspryse was 2.61% hoër teen NZ$121.8⁄kop vir ‘n 21kg lam. Ooie het 2.88% hoër afgesluit teen NZ$75.1⁄kop vir ‘n 21kg ooi. Invoerpariteitspryse vir lam was 0.08% laer teen R60.85⁄kg, terwyl die invoerpariteitsprys vir skaapvleis 0.01% hoër was teen R41.46⁄kg.

Bullish faktore

  • Internasionale lamspryse is tans hoog. Die lae internasionale voorrade en voortgesette lae voorsiening hou markpryse hoog.
  • Die dalende beskikbaarheid van Australiese en Nieu-Seelandse voorraad ondersteun pryse.

Bearish faktore

  • Daar is kommer dat pryse te hoog begin raak wat daartoe sal lei dat pryse in die komende maande afwaarste druk sal ondervind. As pryse te hoog is, kan verbruikers na alternatiewe proteïenbronne toe oorslaan.
Plaaslik

Lam- en skaapvleis het in die week van 19 April effens teruggesak. Daar word egter verwag dat pryse ietwat sal herstel en op stabiele vlakke sal bly. Die voorspelde ABSApryse was as volg: Klas A was 0.40% hoër teen R63.70⁄kg en Klas C was 0.38% hoër teen R46.20⁄kg.

Die gemiddelde pryse van voerlammers het 2.6% hoër verhandel teen R32.17⁄kg. Die gemiddelde prys van dorperskaapvelle het 4.60% hoër verhandel teen R43.85⁄vel en merino het 9.75% hoër verhandel teen R92.32⁄vel.

Bullish faktore

  • Lam-, skaap- en varkvleispryse bly stewig. Goeie weidingstoestande moedig kuddebou aan.
  • Hoë vleispryse en lae voerkoste bied ondersteuning aan die lam- en skaapvleismark.

Bearish faktore

  • Verbruikersweerstand teen hoë lam- en skaapvleispryse mag ‘n prysrisiko inhou. Lam- en skaapvleis is die duurste vleissoorte op die mark.
Share This