+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Boerdery is oor kos en volhoubare winsgewendheid. Dit het ook te doen met erfenis, aangesien boere is die bewaarders van die land. Daar is dus ‘n verantwoordelikheid om ons natuurlike hulpbronne en diegene wat geraak word deur die boerderypraktyke aktiwiteite.

In Suid-Afrika is hierdie waardes het gelei tot verskeie wette, en die Nasionale Landbou-beleid en doelwitte en operasionele funksies van organisasies wat boere soos die RPO te ondersteun. Hierdie waardes is dus noodsaaklik en vereis boere te pleeg om hulle.

Die oorhoofse doel van die RPO se werk is om kommersiële boere te help in die handhawing van optimale winsgewendheid deur die koördinering van skakeling, ondersoeke, aanbiedings en onderhandelinge. So bedien hul kollektiewe belange van sy lede, en deur die verskaffing van inligting wat hul ondernemings kan verbeter.

Funksies wat die algehele doelwit te ondersteun, sluit in kommunikasie, Swart Ekonomiese Bemagtiging, gesondheidskwessies dier, diefstal, skade-veroorsakende diere (roofdiere), R & D, monitering van invoere, naspeurbaarheid en verskeie ad hoc dienste in die belang van lede van die bedryf.

 

RPO NK Hoofbestuurlys 2020
Naam Van Epos Selfoon Nommer Ander Nommer Stad/Dorp
Johan van der Colff 0832319859@mtnloaded.co.za 083 231 9859 053 3733969 Williston
Koöpteer
Koos van der Ryst 0828082736@vodamail.co.za 083 303 7926 Koopmansfontein
Streek 1
Landbou-unies – Britstown, De Aar Agri, Colesberg, Douglas, Agri Hay, Agri Karoo Oranje, Agri Prieska, Richmond, Sentraal-Karoo & Noupoort
Johannes Herman johanneshuman5@gmail.com 082 883 8330 Prieska
Koning Scholtz koningscholtz1@gmail.com 082 823 5980 Kimberley
Joe Scholtz ghaap@vodamail.co.za 082 324 9600 079 874 9458 Griekwastad
Flip Louw aplouw@telkomsa.net 082 802 2400 053 203 8184 Hopetown
Gerrit Raath gerritraath@gmail.com 082 788 6165 Britstown
Trompie van Rensburg trompie.vanrensburg@gmail.com 083 459 8885 053 675 0834 Victoria-Wes
Casper Erasmus 3draaiboerdery@gmail.com 083 320 1632 Richmond
Landboubesighede – GWK, OVK & Karoo Vleisboere
Jacques du Plessis 0832422860@mtnloaded.co.za 083 242 2860 Petrusville
Streek 2
Landbou-unies – Calvinia, Agri Kareeberg, Agri Fraserburg, Loeriesfontein, Sutherland en Williston
G.D van Schalkwyk sandwerf@hantam.co.za 072 482 3990 027 341 2216 Calvinia
Sybrand Venter sybrandgventer@gmail.com 082 781 1689 Carnarvon
Elmar le Roux merino@rante.co.za 023 741 8743 Fraserburg
Wilhelm Schade wilhelmschade@gmail.com 082 464 6846 027 662 1443 Loeriesfontein
SW van der Merwe 2rivier@hantam.co.za 073 338 8527 023 571 2732 Sutherland
Johan van der Colff jvdc@mtnloaded.co.za 083 231 9859 053 373 3969 Williston
Landboubesighede – Fraserburg, Williston, KLK & BKB
Koos Louw drlouw@fxsos.co.za 083 235 3209 053 391 3201 Williston
Streek 3
Landbou-unies – Agri Kuruman, Mier, Olifantshoek, Oranjerivier en Agri Postmasburg
Alwyn Noeth vzrskool@vodamail.co.za 083 287 7366 Vanzylsrus
Piet Smith annamariatitus@gmail.com 082 376 5572 Mier
John Becker ebecker@mailbox.co.za 072 149 3837 Upington
Abrie Maritz abriem97@yahoo.com 078 078 8404 Olifantshoek
Japie Oberholster japie.oberholster@gmail.com 083 233 1901 Postmasburg
Landboubesighede – KLK
Jan Schutte jans@klk.co.za 082 856 3985 054 337 6200 Upington
Streek 4
Landbou-unies – Ghaap, Agri Diamantveld en Vaalharts
Deon de Kock leonadekock@gmail.com 082 948 2195 Kimberley
Adriaan De Klerk adriaan@westendvleismark.co.za 083 231 0566 Kimberley
Nic Theunissen atheunissen@ncpg.gov.za 082 939 4914 Jan Kempdorp
Landboubesighede – GWK
Vakant
Streek 5
Landbou-unies – Boesmanland & Agri Namakwaland
Saakie Louw sakkielouw@webmail.co.za 083 399 0886 Upington
Nols Kennedy nolskennedy@gmail.com 072 254 8399 027 672 1677 Springbok
Ander Organisasie – NWKV
Herman Hugo hugofin@absamail.co.za 079 669 3380 053 621 1802 Victoria-Wes
Paul Neethling paul@langberg.co.za 084 613 0779 Beaconsfield
Sakelyste
Jan Schutte gerhard@rpo.co.za 082 556 7296 012 348 1933 Persequor Park
Jan du Preez 083 656 3638 012 843 5742
Dirk Zandberg dirkz@samic.co.za 082 900 3026 Kimberley

Die RPO beskerm en bevorder die belange van kommersiële rooivleisprodusente binne die waardeketting van die rooivleisbedryf. Die RPO as kollektiewe bedingingsorganisasie verbeter die ekonomiese welvaart van sy lede.

Die RPO NK (Provinsiale vlak) en RPO (Nasionele vlak) word gefinansier deur vrywillige bydraes.

Die RPO fokus op belangrike bedryfstake soos:

 • Dieregesondheid
 • Invoermonitering
 • Tariefbeskerming
 • Handelsooreenkomste
 • Voorligting en opleiding
 • Onderhandelings t.o.v. wetlike raamwerke
 • Die bevordering van die ekonomiese posisie van produsente en stabiliteit in die bedryf
 • Die bevordering van produsente se belange en sake by regerings- en  nie-regeringsinstansies
 • Die vestiging en bevordering van ’n positiewe beeld van die rooivleisbedryf en die produkte
 • Predasiebestuur
 • Die bekamping en voorkoming van veediefstal
 • Die bedinging vir die verlaging van inset en bemarkingskoste
 • Inligting oor produksiestelsels
 • Markinligting
 • Navorsing

DIE RPO SE INSPRAAK IN EN DEELNAME AAN STRUKTURE

Die RPO het direkte skakeling, verteenwoordiging en inspraak in onder meer die volgende instansies om die belange van rooivleisprodusente te beskerm en te bevorder:

 • Nasionale Landboubemarkingsraad
 • Nasionale Landbounavorsingsforum
 • Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP)
 • Onderstepoort Veterinêre Instituut (OVI)
 • Wildbedryf Suid-Afrika (WRSA)
 • Nasionale en Provinsiale Veediefstalforums
 • Organisasies van Georganiseerde Landbou
 • Agri SA Bedryfskamer
 • Bedryfstrusts
 • Lewendehawe Produsente-Organisasie van Namibië (NLPO)
 • Predasie Bestuursforum (PMF)
 • Rasgenootskappe
 • Nasionale en Provinsiale Regeringsdepartemente
 • Opleidings- en Navorsingsinstansies
 • Suider-Afrikaanse Lewendehawe en Rooivleisforum (SALMF)
 • Koördinerende Komitee vir die Welsyn van Lewendehawe (LWCC)
 • Rooivleisnavorsing en -ontwikkeling SA (RMRD-SA)
 • Ander Produsente Organisasies
 • Skaapvleis SA
 • Internasionale Bedryfsorganisasies

Die RPO verteenwoordig rooivleisprodusente se belange in die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) wat alle instansies verteenwoordig wat betrokke is by die volle waardeketting van die rooivleisbedryf.

Die RMIF is saamgestel uit:

 • Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusenteorganisasie (SAVPO)
 • Rooivleis Abattoirvereniging (RVAV)
 • Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAVV)
 • Suid-Afrikaanse Federasie van Lewendehawe Agente (SAFLA)
 • Nasionale Federasie van Vleishandelaars (NFMT)
 • Suid-Afrikaanse Vleisprosesseerders (SAMPA)
 • Suid-Afrikaanse Nasionale Verbruikersunie (SANCU)
 • Vereniging van Vleisinvoerders en -uitvoerders (AMIE)
 • Suid-Afrikaanse Huide, Leer en Velle Raad (SHALC)
 • Nasionale Opkomende Rooivleisprodusente-organisasie (NERPO)
 • South African Meat Distributors and Allied Workers’ Union (SAMAU)
 • RPO Grootvee
 • RPO Kleinvee

Die RPO vorm saam met NERPO die Federasie van Rooivleisprodusente van Suid-Afrika wat kollektiewe belange van primêre kommersiële en opkomende rooivleisprodusente hanteer.

WAAROM VRYWILLIGE BYDRAES HEF?

Krities belangrike funksies vir die oorlewing en welvaart van primêre  rooivleisprodusente en die rooivleisbedryf in geheel word befonds uit twee afsonderlike finansieringsbronne: die verpligte statutêre heffing en die vrywillige produsentebydrae.

Die statutêre heffing is ingestel binne die raamwerk van die Nasionale Landboubemarkingswet en word uitsluitlik aangewend vir die volgende funksies inbelang van die rooivleisbedryf:

 • Verbruikersekuriteit (voedselveiligheid)
 • Verbruikerskommunikasie en -opvoeding
 • Navorsing en -ontwikkeling
 • Bedryfskakeling
 • Ontwikkeling van opkomende sektor
 • Produksie-ontwikkeling en bedryfsprojekte

Ingevolge die bepalings van die Nasionale Bemarkingswet mag ‘n organisasie soos die RPO geen organisatoriese funksies uit die statutêre heffing befonds nie. Die primêre produsent lewer die grootste bydrae tot die statutêre heffing en indien die produsent die RPO nie finansieel bemagtig in sy moniteringstaak nie, sal die betalende produsent sy seggenskap oor die omvang en aanwending van hierdie statutêre fondse verloor. Dit is uiters noodsaaklik dat die RPO namens die produsent sterk inspraak sal hê in die Rooivleisbedryfsforum om toe te sien dat statutêre fondse korrek bestuur word.

Die bedrag vir die vrywillige bydrae wat tans van produsente gevra word, beloop 0,15% van die omset by die eerste punt van verhandeling. Verskeie krities belangrike aksies wat die RPO in belang van veeprodusente onderneem, sal weens ‘n gebrek aan
kapasiteit nie sonder die vrywillige bydraes kan bestaan nie.

Agente en abattoirs hef die vrywillige bydraes binne die provinsies en betaal dit aan die RPO’s binne elke provinsie oor. Hulle betaal dan ‘n voorafbepaalde bedrag aan die nasionale RPO oor waarmee hy sy organisatoriese en administratiewe funksies verrig. Volgens die duimreël word 70% van die fondse binne die provinsies aangewend en 30% vir nasionale aksies.

As primêre belanghebbende in die rooivleisbedryf word daar van produsente verwag om ‘n finansiële bydrae te maak deur die statutêre heffing en vrywillige bydrae te ondersteun. Dit skep kapasiteit om aandag te skenk aan produsentebelange binne die totale waardeketting van die bedryf.

ORGANISATORIESE EN ADMINISTRATIEWE FUNKSIES

Funksies wat in belang van die produsent uit die vrywillige bydrae gefinansier word:

 • Provinsiale en nasionale kantoor en personeel
 • Administratiewe bestuur van nasionale kantoor en provinsies
 • Radio- en TV-onderhoude
 • Verbruikersopvoeding
 • Produsenteskakeling by wyse van inligtingsdae, kongresse, SMS-boodskappe, webwerfinligting, brosjures, Facebook, die Rooivleis-tydskrif en ‘n elektroniese nuusbrief
 • Beleidsbeïnvloeding by die provinsiale en nasionale regerings
 • Skakeling met departemente en veterinêre dienste oor kwessies soos grens- en siektebeheer
 • Opleiding van produsente en hul werkers
 • Finansiering van relevante navorsingsprojekte
 • Die bedryf van die Nasionale en Provinsiale Veediefstalforums
 • Verbruikerskakeling

UITEENSETTING VAN STATUTÊRE HEFFING

Geldig vanaf 1 November 2016 tot 31 Oktober 2017.

BEESTE

 • R5,67 per kop word van die verkoper verhaal en aan die koper oorbetaal by alle transaksies.
 • R9,45 per kop word by die verslagtingspunt betaal deur die persoon wat die dier vir verslagting aanbied en dieselfde geld vir invoer van beeste.

SKAPE EN BOKKE

 • R1,22 per kop word van die verkoper verhaal en aan die koper oorbetaal by alle transaksies.
 • R1,84 per kop word by die verslagtingspunt betaal deur die persoon wat die dier aanbied vir slagting en dieselfde geld vir invoer van kleinvee.

INVOERE

 • ‘n Permit vir die invoer van vleis beloop R1 054,00 per permit, met ‘n maksimum van 25 ton per permit.

HUIDE EN VELLE

 • Huide en velle word verreken teen R1,82 per kilogram.

AGENTE

 • Lewendehawe-agente betaal 0,093% van hul kommissie.

HANDEL

 • Verkoopspunte betaal R599,00 per jaar.

Die bedryf sal moet herbesin oor die voortsetting van die statutêre heffing ná 2018.