+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

In die Augustusuitgawe van die Nuusbrief het ek die standpunt van Georganiseerde Landbou oor koolstofbelasting en –kompensasieskemas bespreek en aan die leser aangedui hoe ons beoog om die standpunt aan die regering oor te dra. Ek sal u op hoogte hou van vordering. Met hierdie bespreking egter wil ek die verantwoordelikheid van boere aanspreek om hulle te verbind om die koolstofvoetspoor op die plaas te verminder. Ek dink ‘n verbintenis is nodig eerstens as ‘n beginsel om ‘die planeet te red’ (klimaatsveranderingsaak), maar ook om die regering te ondersteun met hul pogings om koolsuurgasopbou in die atmosfeer te verminder. As die regering ons aanbeveling om nie koolstofbelasting vir Landbou in te stel om kweekhuisgasvrystelling te verminder, maar eerder inisiatiewe om koolstofbergbronne vir koolstofsekwestrasie en –berging van koolsuurgas uit die atmosfeer te ondersteun aanvaar, dink ek dit is net billik dat boere
aktief by sodanige pogings betrokke sal raak.

So, wat kan boere doen? Om die waarheid te sê dit is eintlik nie moeilik nie! Ek sal maniere om kweekhuisgasvrystelling te verminder en koolstofsekwestrasie en –berging aan te moedig afsonderlik bespreek. Om kweekhuisgasvrystelling te verminder kan:

• Doeltreffendheid verhoog word: Beperk of verkoop alle nie-produserende diere op die plaas, byvoorbeeld koeie wat nie dragtig of ‘n kalf soog nie; verhoog
kalfpersentasie en hul bemarking – hierdie twee maatreëls impliseer dat minder koeie wat die hoof kweekhuisgasvrystellers is gedra sal word as die veelading instand gehou word; vermeerder omset deur massatoename van alle diere wat vir die mark beoog word te verhoog (deur aanvullings of kragvoer in die rantsoene) – hierdie maatreël beperk die totale vrystelling oor tyd van die dier. Die voordeel van groter doeltreffendheid is dat die boer ook in sy winsgewendheid baat!
• As veld gebrand moet word om kwaliteit te verbeter, doen dit met oorleg; daar moet eerder gekyk word na goeie bestuurspraktyke – brand verhoog kweekhuisgasvrystelling.
• Gebruik sonpanele en energiebesparende gloeilampe waar moontlik.
• Gebruik gas eerder as elektrisiteit waar moontlik – gas is ook goedkoper as elektrisiteit
• Gebruik voertuie met brandstofdoeltreffende masjiene wat minder kweekhuisgasse vrystel; maak ook seker dat alle voertuie gereeld gediens word en teen optimum brandstofverbruik funksioneer.
• Beplan ritte en vervoer oordeelkundig deur ritte te verminder en deur volvrag vervoerritte na beide kante in te stel – hierdie is vir beide vragmotors/bakkies en
trekkers/waens.

Wat kan gedoen word om koolstofsekwestrasie en –berging te vermeerder?

• Goeie veld- of weidingsbestuur het die grootste potensiaal: maksimum plantbedekking en biomassa met geen oop kolle of erosie-areas is uiters belangrik –
oop kolle en erosie-areas sal veroorsaak dat koolstof uit die grond ontsnap na die atmosfeer; verwyder alle indringerplante en houtagtiges van bosindringing – beide
verminder die graslaag en kan grond oop laat. Behalwe dat hierdie maatreëls koolstofsekwestrasie en –berging sal verhoog, sal dit ook waterindringing en – berging vermeerder en weikapasiteit verhoog.
• As boere ook gewasse verbou, moet hulle bewaringspraktyke volg (geen of min bewerking; minder kunsmisgebruik deur organiese bemesting soos behandelde mis in te bring; as besproeiing toegepas word, deur toerusting en metodes te gebruik wat minimum watergebruik sal verseker, ens).
• Plant bome en struike. Afgesien van koolstofsekwestrasie en –berging, sal dit ook skaduwee verskaf in tye van hittestres en bome en struike het ook estetiese waarde. ‘n Spesifieke struik met ‘n hoë sekwestrasiepotensiaal en wat wyd in die land aangepas is, is Portulacaria afra (spekboom).

Boere sal besef dat bykans al die maatreëls wat kweekhuisgasvrystelling verminder en koolstofsekwestrasie en –berging vermeerder, is maatreëls wat ook winsgewendheid kan verhoog. Dus, behoort daar geen rede te wees waarom hulle nie toegewyd kan wees aan die taak nie!

Share This