+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Links na regs voor: Mnr James Faber (1ste Vise-voorsitter); Mnr Koos van der Ryst (Voorsitter); Mnr Gerhard Schutte (HUB)
Agter: Mnr Willie Clack (2de Vise-voorsitter)

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie het tydens sy Uitvoerende Raadsvergadering wat vandeesweek in Bloemfontein gehou was, twee nuwe Vise-voorsitters, aangewys.

Mnr James Faber van die Noord-Kaap, wat die tweede Vise-voorsitter was, is nou eerste Vise-voorsitter in die plek van Dr Pieter Prinsloo, wat nie beskikbaar was vir herverkiesing nie.  Mnr Willie Clack van Gauteng is as tweede Vise-voorsitter van die organisasie verkies.

Mnr Koos van der Ryst van die Noord-Kaap bly aan as Voorsitter van die nasionale RPO.  Dié posisie word tydens die organisasie se tweejaarlikse kongres gevul.  Tydens die vergadering het die Uitvoerende Raad ‘n mosie van dank aanvaar vir die reuse bydrae wat dr Pieter Prinsoo in sy ampstermyn gelewer het, nie net aan die RPO nie, maar ook aan die rooivleisbedryf in die geheel. Hy het aangedui dat hy weens persoonlike en professionele redes nie verder beskikbaar is om in die RPO se Uitvoerende Raad te dien nie, hoewel hy steeds ‘n gewaardeerde lid van die RPO sal bly.

Agri Noord Kaap

Share This