+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het ‘n versoek van die RPO en die SA Boktelersvereniging toegestaan dat Klas A-bokke (lammers) voortaan met blou ink gemerk word en nie die oranje ink soos tans deur regulasies voorgeskryf word nie.
Die Departement het besluit om dié versoek by wyse van dispensasie te implementeer totdat dit formeel in die regulasies opgeneem kan word. Daar sal nie later nie as 1 Mei 2018 van oranje na blou ink oorgeskakel word.

Die toestemming is onderhewig aan die volgende voorwaardes:

  • Dat aan al die ander voorskrifte van die betrokke regulasies voldoen sal word,
  • dit kan enige tyd teruggetrek word weens ‘n geldige klagte,
  • alle abattoirs wat kleinvee slag (die bokbedryf) onthef die Direktoraat van Voedselveiligheid en Gehalteversekering en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye van enige blaam weens nadele, hetsy finansieel of andersin, wat weens die toestemming mag ontstaan.
  • die beëindigingsdatum is die dag en datum wanneer die wysiging van die betrokke regulasies in die Staatskoerant gepubliseer is.
Share This