+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Internasionaal is lamspryse steeds hoog, wat moontlik afwaartse druk op die verbruikersvraag kan uitoefen, volgens ABSA Agri Trends.

Plaaslik mag lam- en skaapvleis ondersteun word deur verhoogde aankope wat aan die einde van die maand voorkom.

Internasionaal
Die Nieu-Seelandse lamspryse was in die week van 25 Augustus 2017 meestal hoër vergeleke met die vorige week. Lam het 0.69% hoër afgesluit teen NZ$102.0⁄kop vir ‘n 15kg lam. Lamspryse het sywaarts verhandel teen NZ$142.8⁄kop vir ‘n 21kg lam. Ooie het 1.1% hoër afgesluit teen NZ$86.1⁄kop vir ‘n 21kg ooi. Invoerpariteitspryse vir lam was 1.89% laer teen R71.99⁄kg, terwyl die invoerpariteitsprys vir skaapvleis 2.43% laer was teen R47.73⁄kg.

Bullish faktore
• Julie was ‘n goeie maand vir Nieu-Seeland se lamsuitvoer-volumes. Skeepsvragte het in die maand met 14% toegeneem vergeleke met dieselfde maand in die vorige seisoen en was ietwat hoër as die gemiddeld van vyf jaar se volumes. Die stygende lamskeepvragte is hoofsaaklik deur die Chinese en Amerikaanse markte opgeneem. Oorkoepelende uitvoer-volumes het egter dié siesoen tot op datum met 5% of 15 000 ton laat afneem.
• Volgens die jongste opname deur Beef + Lamb New Zealand het die stabiele afname in Nieu-Seeland se skaapgetalle oor die afgelope jaar teen ‘n stadiger pas voortgegaan omdat party boere hul kuddes ná die droogte, natuurrampe en die impak van ekseem begin herbou het. Skaapgetalle het op 30 Junie tot ‘n geskatte 27.34 miljoen afgeneem vanaf die 27.58 miljoen ‘n jaar gelede.

Bearish faktore
• Die pryse van sommige Nieu-Seelandse produkte het ‘n plafon bereik omdat verbruikers nie bereid is om meer te betaal nie.
• Rabobank se Augustus-vooruitskoung vir Australië se landboubedryf voorspel laer pryse vir graan, wol, skaapvleis en beesvleis weens ondergemiddelde reënval en die verwagte versterking van die Australiese dollar.

Plaaslik
Lam- en skaapvleispryse het gemeng verhandel in die week van 25 Augustus 2017. Die voorspelde ABSA-pryse was as volg: Klas A was 1.14% laer teen R77.71⁄kg en Klas C was 2.92% hoër teen R62.77⁄kg. Die gemiddelde pryse van voerlammers het 0.21% hoër verhandel teen R41.63⁄kg. Die gemiddelde prys van orperskaapvelle het 1.32% hoër verhandel teen R43.75⁄vel en merino het 2.02% hoër verhandel teen R100.96⁄vel.

Bullish faktore
• Lam- en skaapvleispryse mag ondersteun word omdat daar minder diere in die mark beskikbaar is. Die kuddebouproses is aan die gang en beperk die aantal skape wat geslag word.

Bearish faktore
• Verbruikersweerstand teen hoë lam- en skaapvleispryse mag die prysrisiko verhoog. Lam- en skaapvleis is steeds die duurste vleis op die mark. SuidAfrikaanse verbruikers is tans onder druk.

Share This