+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum versoek dat alle rolspelers in die rooivleisbedryf dringend ’n aktiewe rol begin speel om veediefstal te bekamp en die algemene publiek word versoek om veeboere by te staan in die stryd teen veediefstal.

Die nasionale misdaadstatistieke wat op 24 Oktober 2017 deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens beskikbaar gestel is, is deur die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum geanaliseer en die volgende inligting is van belang.

Veediefstal het op nasionale vlak met 8,8% gestyg. Hoewel dié styging as drasties beskou kan word, is die redes daarvoor onbekend. Dit kan weens ’n werklike styging in veediefstalsake wees of omdat die slagoffers dit net meer aanmeld. In Tabel 1 kan gesien word dat die stygings in die verskillende provinsies wissel van so hoog as 22,5% tot so laag as 1,8%.

Agri Noord Kaap

Share This