+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het ’n konsepdokument vir ’n vee-identifikasie-, rekordhouding en naspeurbaarheidstelsel (LITS) in Suid-Afrika gepubliseer.

Daar word aanbeveel dat die norme en standaarde van ’n LITS-stelsel op internasionale standaarde gebaseer word en dat die bestaande nasionale diere-identifikasiestelsel gedefinieer en aanvaar word; dat ’n ruilplatform uitgebou of opgradeer word; dat ’n gepaste implementeringsowerheid geskep word; en dat LITS-loodsprojekte sowel as daaropvolgende projekte die voorwaardes aanpas voordat volle implementering plaasvind.

Die visie is om ’n funksionele nasionale vee-identifikasie- en naspeurbaarheidstelsel vir Suid-Afrika in te stel weens die volgende redes:

  • Suid-Afrika is uiters weerloos teen die uitbreking van oorgrens- of hoë impak-siektes omdat ons buurlande sowel as die gesoneerde gebiede van Suid-Afrika weerloos is teen sulke siektes.
  • Die huidige siektes wat in die land voorkom en die weerloosheid teen ernstige siektes soos bek-en-klouseer bemoeilik plaaslike handel en uitvoer en het die potensiaal om tot verliese van miljarde rande in inkomste te lei.
  • Die beweging van diere kan tans slegs in beperkte mate beheer word.
  • Veediefstal bly ’n ernstige probleem.
  • Die bestuur en identifikasie van diere in die kommunale én kommersiële sektore is ’n uitdaging.
  • Die onvermoë om tussen verskillende bestuurspraktyke soos groeibevorderaars, Karoo Lam en grasgevoer te onderskei is problematies.
  • Rampbestuur van droogtes, vloede en siekte-uitbrekings speel ’n rol.
  • Onwettige invoer moet bekamp word.

Agri Noord Kaap

Share This