+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die ekonomiese impak van veediefstal moet met sorg bestudeer word omdat die waarde van die gesteelde vee op verskillende maniere verreken kan word. Dit is soms onduidelik of dieselfde prys per kop oor die tydperk in sulke berekeninge gebruik is en of dit volgens die onderskeie jare se markwaardes bepaal is. Faktore soos inflasie of veranderinge in die rooivleispryse oor tyd kan dus die waardes beïnvloed. Die getalle diere wat per jaar gesteel, teruggevind en verloor is, gee ‘n baie meer realistiese waarde.

Veediefstalsyfers vir 2016/17 wys dat die grootste getal skape in die Oos-Kaap (net onder 40 000) gesteel is. In die tweede plek is die Vrystaat (sowat 20 000) en dan Noord-Kaap (byna 7 500). Die syfers vir beeste lyk ietwat anders, met KwaZulu-Natal wat die hoogste diefstalsyfer toon (net meer as 14 000), gevolg deur die Vrystaat (net meer as 10 000) en Noordwes (net minder as 10 000). Die meeste bokke is in KwaZuluNatal gesteel in 2016/17 (sowat 13 000) met die Oos-Kaap in die tweede plek (meer as 7 000) en Limpopo derde met meer as 4 000.

Dié syfers wys dat beesdiefstalle, met die uitsondering van die Oos-Kaap, in al die provinsies gedurende 2016/17 gestyg het. Skaapdiefstalle, volgens statistiek van die SAPS, het in die Oos-Kaap, Noordwes en Gauteng gestyg en in die Wes-Kaap, NoordKaap, Vrystaat en Mpumalanga afgeneem. Die syfers het redelik konstant gebly in Limpopo en KwaZulu-Natal.

Agri Noord Kaap

Share This