+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Predasiebestuursforum (PMF) sal voortgaan met sy pogings om bewusmaking te skep vir die predasieprobleem. Bemarking sal gefokus wees op goeie praktyke en die feit dat dit op ‘n eerbare wyse uitgevoer word, is tydens die PMF se laaste vergadering besluit.

Die uitdagings met betrekking tot onwettige jag en rondloperhonde is ook bespreek, sowel as die identifikasie van munisipaliteite wat as ‘n loodsprojek gebruik kan word om die volgende te bereik:

  • Bewusmaking van jag as ‘n kommersiële bedryf teenoor jag as ‘n sosiale aktiwiteit. Die gemeenskap moet die impak van onwettige jag verstaan.
  • Gemeenskappe moet gehelp word om die ekonomiese waardes van die bedrywe te verstaan en ‘n onderskeid te tref tussen dade wat uit onkunde gepleeg word en wettige optredes.
  • Bewusmaking van ordonnansies sodat dit geïmplementeer word.
  • Die PMF sal gebiede indentifiseer waar loodsprojekte ingestel kan word en met die betrokke munisipaliteite skakel.

Gedurende die vergadering is die mening uitgespreek dat onwettige jag met honde ‘n nasionale probleem geraak het en nie langer tot munisipaliteite beperk is nie. Honde behoort net soos jakkalse as skadeveroorsakende diere geklassifiseer te word omdat dit nie net meer as troeteldiere beskou word nie.

Share This