+ 27 53 832 9595 | +27 76 424 2791 rpo@agrink.co.za

Die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) se bestuurskomitee en die waarnemende direkteur-generaal van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, dr Mooketsa Ramasodi, het op ’n vergadering ooreengekom dat hulle maniere sal vind om hul werksverhouding te verbeter, die deel van inligting en besluitneming te bevorder en om meer geïntegreerd te werk te gaan.

Die volgende sake is onder meer op die vergadering bespreek:

  • Operasie Phakisa: Die vergadering het verneem dat Phakisa nie ingestel sal word voordat daar werkbare planne is wat deur die president afgeteken kan word nie.
  • Veterinêre strategie: Dr Ramasodi het onderneem om die bedryf op hoogte te hou van vordering wat met die veterinêre strategie gemaak word en om ’n aksieplan beskikbaar te stel vir die pad vorentoe.
  • Value chain round table: Volgens dr Ramasodi het die departement ’n uitvoerende besluit geneem om die landbou-aksieplan via dié kanaal in te stel.

Agri Noord Kaap

Share This